Пловдив Интензивен Курс Козметик

Вижте и нашето промоционално предложение за месец януари. В курса ще получите необходимите теоретични знания, и ще придобиете умения за работа: Познаване на външните проявления на кожата при често срещани заболявания; Познаване видовете оборудване с козметично приложение; Познаване видовете козметични…

Разбери повече

Copyright © 2024 by Axiomthemes. All rights reserved.