ДАННИ ЗА ТЪРГОВЕЦА

 1. Собственик на уебсайта www.monynails.bg e фирма Мони Нейлз Дизайн ЕООД, ЕИК 204419296, със седалище и адрес на управление: Пловдив, бул. Пещерско шосе 195 , ет. 2, и-мейл: info@monynails.bg, телефон: 0896833467
 2. Мони Нейлз Дизайн ЕООД администрира сайта www.monynails.bg, намиращ се на домейн www.monynails.bg. Мони Нейлз Дизайн ЕООД като компания с всичките си дейности, включително и електрония си магазин и уеб сайт www.monynails.bg щe бъде наричана по-долу Мони Нейлз Дизайн ЕООД
 3. Мони Нейлз Дизайн ЕООД предоставя на клиентите си и възможност да се възползват от обученията, предлагани от Учебен център отново на адрес: Пловдив, бул. Пещерско шосе 195 , ет. 2 и да запишат час за маникюр.
Мони Нейлз Дизайн ЕООД (наричано по-долу за краткост “Администратор” или “Дружеството”) осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. Настоящата политика за поверителност има цел да ви информира за всички аспекти на обработката на личните ви данни от Дружеството и правата, които имате във връзка с тази обработка.

ЛИЧНИ ДАННИ

Лични данни са всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице (като електронен адрес, имена, възраст, дата на раждане, телефон и други). Лични данни, разкриващи раса или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации и обработка на генетични данни, биометрични данни с цел еднозначно идентифициране на физическо лице, здравето или данните относно сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическо лице са специална категория лични данни. Мони Нейлз Дизайн ЕООД не обработва такава информация за Вас. Всеки контролира информацията, която предоставя на www.MonyNails.bg. Ако не желаете да споделите информацията необходима за изпращане на поръчки, сте добре дошли в академия и студио за маникюр на адрес: Пловдив, бул. Пещерско шосе 195 , ет. 2, където ще бъдете обслужени без необходимост от предоставяне на лични данни

ОСНОВАНИЕ ЗА СЪБИРАНЕ, ОБРАБОТВАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

За обработването на данните Ви, както това е описано по-долу, MonyNails.bg се базира на следните правни основания: • Изпълнение на договор: За да може регистрираният потребител/курсист в някой от нашите обучителни модули да получи поръчките си или да се обучава и да получи сертификат за завършен курс, е необходимо обработването на личните данни, които той предоставя при регистрацията си в уеб сайта на дружеството, на място или при регистрацията си за определен модул на обучение. • Съгласие: Регистрираните потребители/курсисти трябва да изразят своето изрично съгласие за следните цели на обработването: изпращане на информационни / промоционални съобщения и, само въз основа на автоматизирана обработка, анализ на тяхното потребителско поведение (профили).

КАКВА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ СЪБИРАМЕ

 • При създаване на Профил, регистриране на интернет страницата ни, купуване продукт, сключване на договор – имената Ви; електронния Ви адрес; адрес за доставка на поръчаните от Вас стоки; – За управление на достъп и идентифициране на профила Ви – електронен адрес и парола;
 • Детайли за плащане и защита на данните Ви, свързани с плащането – електронен адрес, телефон, адрес за фактура, адрес за доставка, ;
 • а издаване на фактура и обработването й – имената Ви, адрес за фактура, данни за покупката- за целите на вашето обучение и сертифициране при завършен курс/модул: имена, ЕГН, адрес, данни за завършеното обучение
 • Участие в онлайн проучване и други маркетинг дейности – различни видове информация, включително, но не само името ви, пощенския ви адрес, телефонния ви номер, email адреса ви, начина, по който предпочитате да се свързваме с Вас, история на покупките и търсенията Ви; – За осигуряване на безопасност от дефектни продукти и свързана със стоки, рекламации и жалби – имената Ви, електронния Ви адрес, курсовете, които са купени; пощенски адрес, информация относно рекламацията/жалбата и засегнатите курсове;
 • Когато споделяте информация за продукти със своето семейството и приятелите си, изпращате продукти за подарък, или каните някого да се присъедини към вас в наши форуми, MonyNails.bg може да събира информацията, която предоставяте за тези хора като имената, пощенските им адреси, email адресите и телефонните им номера;

ЦЕЛИ И ПРИНЦИПИ ПРИ СЪБИРАНЕ, ОБРАБОТВАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

(1) Ние събираме и обработваме личните данни, които Вие ни предоставяте, за целите на функционирането на платформата MonyNails.bg, включително за следните цели:
 • създаване на профил и осигуряване на пълна функционалност при предоставянето на стоките и услугите ни и осъществяване на връзката между клиент и доставчик;, Регистрация и сертифициране на обучаващи се при нас курсисти
 • счетоводни цели;
 • защита на информационната сигурност.
 • статистически цели за подобряване на платформата;
 • изпращане на информационни съобщения, съобщения за  подобряване и индивидуализиране на услугата чрез предлагане на подходящи за Вас оферти за подновяване, събития и други продукти и услуги, които могат да са от интерес за Вас;
(2) Ние спазваме следните принципи при обработката на Вашите лични данни:
 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • ограничение на целите на обработване;
 • съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
 • точност и актуалност на данните;
 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.
(3) При обработването и съхранението на личните данни Администраторът може да обработва и съхранява личните данни с цел защита на следните си легитимни интереси:
 • изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

ОБРАБОТВАНЕ НА ДАННИ

За данните, необходими за обслужването на всяка от посочените по-горе цели на обработка и в рамките на компетентностите на всеки получател, получателите на данните на регистрирания клиент-потребител са или могат да бъдат:
 • Компетентните служители на Мони Нейлз Дизайн ЕООД.
 • Данъчните власти и банкови органи в случай на одит
 • Фирмата, която предоставя CRM услуги и обработва данните на регистрираните потребители-клиенти като обработваща данни от името на Мони Нейлз Дизайн ЕООД, съгласно нашите инструкции и указания.
 • Външни сътрудници, които предоставят интернет услуги, съхранение и управление на поръчки, куриерски услуги, или групова доставка на продукти, услуги по установяване на продукти и анализ на данни от покупки, на които се предават, при строги ограничения и процедури, необходимите данни за изпълнението на техните задължения. Тези фирми използват предоставените им данни съгласно условията за ползване и само съобразно указанията на MonyNails.bg

ВАШИТЕ ПРАВА КАТО СУБЕКТ НА ЛИЧНИ ДАННИ

(1) Всеки регистриран потребител/курсист, като субект на данните, може по всяко време да упражни правата си, предвидени в Общия регламент за защитата на данните 679/2016 и националното законодателство, и по-специално: i) правото на информация и достъп до данните, обработвани от Мони Нейлз Дизайн ЕООД ii)правото на ограничаване на обработването на данните му, iii) правото на корекция, или изтриване на част или на всички (право на забрава) лични данни, iv) правото на възражение, т.е. да се противопостави на обработването на личните му данни и v) правото на преносимост на данните му. (2) Упражняването на горепосочените права може да стане:
 • с подаване на молба на електронен адрес info@monynails.bg
 • на адрес: Пловдив, бул. Пещерско шосе 195 , ет. 2По-специално: За правото на достъп и корекция/допълване на личните данни, фирмата дава възможност на регистрираните потребители на MonyNails.bg да преглеждат, коригират/допълват личните си данни, чрез потребителския си акаунт в MonyNails.bg в меню „Профил“ и в полето ” ЛИЧЕН ПРОФИЛ”. За правото на преносимост на лични данни, дружеството дава възможност на регистрираните потребители/курсисти да получат личните им данни и/или да ги предадат на друг администратор, като подадат писмено искане на електронен адрес.
Всеки регистриран потребител-клиент е уведомен, че има право да оттегли съгласието си за обработка на данните му в MonyNails.bg чрез изпращане на съобщение чрез формата за контакт на сайта ни: https://monynails.bg/contacts/ или на електронен адрес info@monynails.bg В случай на упражняване на някое от горепосочените права на регистрирания потребител-клиент, Мони Нейлз Дизайн ЕООД, ще предприемем всички възможни мерки за удовлетворяване на искането в рамките на 1 /една/ седмица от подаването му. В този случай регистрираният потребител-клиент се уведомява, че необходимият минимум от личните му данни ще бъде запазен, за да се защитят законните интереси на фирмата.

СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ

Ще задържим личната ви информация за период, необходим да бъдат изпълнени целите, изложени в настоящата Политика за защита на личните данни, освен ако по закон не се изисква да я задържим за по-дълъг период. Според вида данни и целите, за които са събрани, е определен срок за съхранение, с изтичането на който информацията се изтрива окончателно.

Какво са бисквитки (cookies)?

Бисквитките (Cookies) са малки файлове с информация, които се запазват във Вашия интернет браузър (данни за използван език, време на връзка, посетени интернет страници) или твърд диск при посещение на сайта. Ние можем да ги консултираме във връзка с последните Ви посещения, за да подобрим и улесним Вашето търсене. Параграфите по-долу имат за цел прозрачност да Ви дадат необходимата и изчерпателна информация за бисквитките, които ние използваме на интернет страницата си. Ние Ви обръщаме внимание върху факта, че ако споделяте използването на Вашето устройство с други лица е възможно да се промени и персонализирания характер на действие на бисквитките.

Типовете бисквитки, които се използват от нас

Интернет страницата използва бисквитки, за да улесни навигацията Ви. Следните бисквитки се използват:
 • Бисквитки, необходими за функциониране на Вашето търсене, които Ви дават възможност да използвате основните функционалности като управление на „пазарна кошница“ и поддържат възможна идентификация Ви през цялото търсене;
 • Персонализиращи бисквитки, които Ви дават възможност да посещавате интернет страниците по персонализиран начин според предишните Ви посещения, покупки и др. Позволяват Ви да намерите по-бързо офертите, които най-много Ви подхождат;
 • Рекламни бисквитки, които Ви позволяват да получавате оферти от нас на интернет страници на външни партньори;
Можете да настроите интернет браузъра си, така че да не запаметява бисквитки или да изтриете запаметените вече такива. Ако желаете да се възползвате от тези функции, моля обърнете се към производителя на Вашия интернет браузър. MonyNails.bg не носи отговорност, ако интернет браузър, който ползвате не поддържа функциите за контрол на употребата, отказ от запаметяване или изтриване на запаметени бисквитки. В случай, че забраните запаметяването на бисквитки или изтриете запаметени вече такива в зависимост от вида им, е възможно да се наруши функционирането на сайта.

СОЦИАЛНИ МРЕЖИ

Достъпът Ви до социалните мрежи като Facebook, Instagram, YouTube, Twitter и други такива, предвижда отделна регистрация и приемане на общите условия на тези сайтове. MonyNails.bg не отговаря за защитата на личните Ви данни при приемането на тези общи условия. Моля да се запознаете подробно с общите условия на тези сайтове.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ

Мони Нейлз Дизайн ЕООД взима предпазни мерки – включващи административни, технически и физически мерки – за да защити личната Ви информация от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване. Всички служители на Мони Нейлз Дизайн ЕООД са задължени да опазват поверителността на информацията Ви, както и да спазват приложимите организационни и технически мерки за защитата й. Достъпът до данните Ви е ограничен на принципа на необходимост за извършване на задълженията си. Онлайн услугата –  използва кодиране чрез защитени способи на всички уеб страници, на които се събира лична информация. Когато публикувате във форуми, чат стаи или услуги на социални мрежи, личната информация, която споделяте, е видима за други потребители и може да бъде четена, събирана или използвана от тях. Вие носите отговорност за личната информация, която изберете да предоставите в тези случаи.

НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА

Мони Нейлз Дизайн ЕООД не събира лична информация от деца на възраст под 14 години. Ако научим, че сме събрали лична информация на дете на възраст под 14 години, ще предприемем стъпки, за да изтрием информацията възможно най-скоро. Съветваме всички родители и настойници да обучават децата си на безопасност и отговорност при предоставяне на лични данни в интернет пространството. Непълнолетните не трябва да предават лични данни на сайта MonyNails.bg, без разрешението на своите родители или настойници.

АВТОМАТИЧНО ЗАПИСВАНА ИНФОРМАЦИЯ

Когато осъществявате достъп до интернет сайта MonyNails.bg, автоматично (не като част от регистрацията) се записват някои общи не лични данни (използван интернет браузър, брой посещения, средно прекарано време в сайта, разгледани страници). Тази информация се използва, за да преценим доколко е привлекателен нашият сайт и да подобрим съдържанието и функционалността му. Вашите данни не се обработват повече, нито се предават на трети страни.

Copyright © 2024 by Axiomthemes. All rights reserved.