ПРЕДМЕТ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИЗПОЛЗВАНИ В НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ

 1. Настоящият документ съдържа Общи условия за ползване, съгласно които търговецът Мони Нейлз Дизайн ЕООД предоставя стоки и услуги на Потребителите/клиентите си както посредством интернет страницата www.monynails.bg, така и в магазина и в Учебния център към офиса на фирмата, на адрес: Пловдив, бул. Пещерско шосе 195 , ет. 2
 2. “Потребител” е всеки, който е заредил в своя браузър онлайн страницата www.monynails.bg, или е посетил физическия магазин на фирмата, или е записан в който и да е от обучителните модули на Интеркозметкика. В сайта на Мони Нейлз Дизайн ЕООД има две възможности за регистрацията на потребителите:
 • Клиент – всеки потребител, който НЕ Е маникюрист, фризьор, собственик или управител на салон.
 • Професионалист (Салон)  –  всеки потребител, който е маникюрист, фризьор, собственик  или управител на салон.
 1. “Поръчка” е индивидуалната заявка от съответния потребител през неговия личен профил за закупуване на курс, заявка за покупка на курс по телефона, заявка изпратена по електронна поща
 2. “Услуги” са всички действия, осъществявани от Мони Нейлз Дизайн ЕООД при и/или по повод предлагането, продажбата и доставката на стоки от настоящия сайт, както и обучението, провеждано от нас.
 3. „Онлайн сайт“ – Настоящият уебсайт www.monynails.bg, който предлага услуги и информация за провежданите от нас обучения.

ДАННИ ЗА ТЪРГОВЕЦА

 1. Собственик на уебсайта www.monynails.bg e фирма Мони Нейлз Дизайн ЕООД, ЕИК 204419296, със седалище и адрес на управление: Пловдив, бул. Пещерско шосе 195 , ет. 2, и-мейл: info@monynails.bg, телефон: 0896833467
 2. Мони Нейлз Дизайн ЕООД администрира сайта www.monynails.bg, намиращ се на домейн www.monynails.bg. Мони Нейлз Дизайн ЕООД като компания с всичките си дейности, включително и електрония си магазин и уеб сайт www.monynails.bg щe бъде наричана по-долу Мони Нейлз Дизайн ЕООД
 3. Мони Нейлз Дизайн ЕООД предоставя на клиентите си и възможност да се възползват от обученията, предлагани от Учебен център отново на адрес: Пловдив, бул. Пещерско шосе 195 , ет. 2 и да запишат час за маникюр.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 1. Общите условия обвързват всички Потребители /клиенти на сайта www.monynails.bg, физическия магазин на компанията, както и записалите се потребители за 1 или повече модули на обучение, провеждани от „Мони Нейлз Дизайн ЕООД.
 2. Използването на сайта www.monynails.bg, както и покупката на стоки от физическия магазин и записването, в който и да е модул на обучение Учебен център Mony Nails Academy означава, че Потребителят/клиентът се е запознал внимателно с Общите условия за ползване, изцяло се е съгласил със същите и се задължава да ги спазва.
 3. Общите условия за ползване могат да бъдат променени едностранно от Мони Нейлз Дизайн ЕООД по всяко време, по собствено усмотрение или ако промени са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички Потребители/клиенти. Мони Нейлз Дизайн ЕООД ще информира за това Потребителите/клиентите си чрез актуализиране на Общите условия за ползване на интернет страницата си.
 4. Всички стоки, включително тези в промоция/намаление, се продават и доставят до изчерпване на количествата, дори това да не е изрично отбелязано.
 5. Сайта www.monynails.bg може да съдържа линкове към други сайтове/страници. Мони Нейлз Дизайн ЕООД не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове/страници, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.
 6. В съдържанието на сайта www.monynails.bg са използвани запазени знаци, лога и марки, снимки на продукти, текстове и т.н. на различни фирми и правата върху тези материали принадлежат на съответната фирма. Всички останали материали от съдържанието на сайта (включително, но не само снимки, графики, текст, илюстрации и дизайн) са собственост на Мони Нейлз Дизайн ЕООД. Употребата им с търговска, рекламна или друга обществена цел, употребата чрез публично разпространение, копиране, публикуване в други уебсайтове в глобалната мрежа, създаването на производни материали от съдържанието на сайта, промените в съдържанието, предаването, излагането, възпроизвеждането на съдържанието, създаването на вторични материали са нарушения на авторските и сродните им права и се преследват от закона.

ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ДАННИТЕ

 1. Мони Нейлз Дизайн ЕООД е регистрирано в Комисията за защита на личните данни като Администратор на лични данни. 
 2. Предоставяйки лични или други данни, Потребителят/клиентът се съгласява, че те могат да бъдат използвани от Мони Нейлз Дизайн ЕООД за следните цели – регистриране на поръчки, изпращане на поръчани продукти, осъществяване на поръчани услуги, издаване на сертификати, осчетоводяване, връзка с потребителя/клиента в случай на възникнали проблеми по повод негова поръчка или разглеждане на исканията му. Чрез допълнително изразено изрично съгласие, потребителят може да получава по и-мейл бюлетин от фирмата с актуални промоционални предложения, както и информация за нови продукти, обучения и намаления.
 3. Предоставяйки свои данни на Мони Нейлз Дизайн ЕООД потребителят/клиентът дава изричното си съгласие с него да се свързва Мони Нейлз Дизайн ЕООД или трети лица, които могат да бъдат куриери, партньори на Мони Нейлз Дизайн ЕООД, държавни, общински или неправителствени агенции или дружества, когато това е предвидено от конкретното законодателство и др.
 4. С предоставянето на свои лични данни на Мони Нейлз Дизайн ЕООД Потребителят/клиентът дава изричното си съгласие те да бъдат включени в базата данни Мони Нейлз Дизайн ЕООД, и дава изричното си и еднозначно съгласие тези данни да бъдат съхранявани, използвани и обработвани съгласно целите, упоменати в Общите условия за ползване и политиката за поверителност на дружеството и държавните изисквания.
 5. Мони Нейлз Дизайн ЕООД гарантира на своите Потребители/клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия за ползване. Мони Нейлз Дизайн ЕООД защитава личните данни на Потребителя/клиента, станали му известни при извършване на заявление за покупка или регистрация за обучение, като това задължение отпада в случай, че Потребителят/клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия за ползване, Мони Нейлз Дизайн ЕООД може да използва личните данни на Потребителя/клиента единствено и само за предвидените цели. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни нормативни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави, както и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни относно свободното движение на такива данни.
 6. Желанието си да бъде информиран какви лични данни се съхраняват за него, както и същите да бъдат редактирани или изтрити, Потребителят/клиентът може да изрази по всяко време, като се свърже с Мони Нейлз Дизайн ЕООД по какъвто и да е начин, включително по имейл, по телефон, по пощата и др.
 7. На разположение на потребителите за по-подробна информация във връзка със защитата на личните им данни е детайлната ни Политика за поверителност, намираща се на интернет страницата https://monynails.bg/privacy-policy/

РЕГИСТРАЦИЯ В САЙТА И ПОРЪЧКИ ОНЛАЙН

В сайта www.monynails.bg могат да се регистрират:

 • Клиенти, които имат достъп до цени на дребно и продукти, подходящи за домашна употреба.
 • Професионалист (Салони) – маникюристи, фризьори, собственици на салони или управители на салони с достъп до цени на едро.

С регистрацията клиентът активно избира да приеме настоящите Условия. Регистрацията се извършва по следните начини:

 • За Клиент:  предоставяне на следните данни – Име и фамилия, имейл адрес, парола.
 • За Професионалист (Салон): име и фамилия, имейл адрес, мобилен телефон, парола, тип потребител (Избира между: маникюрист, фризьор, собственик/управител на салон, друго), име на салон, град, телефон на салона, адрес на салона, година и фирма на първи завършен курс, снимка на сертификат, удостоверяващ, че е фризьор или маникюрист (на който следва да заличи всички лични данни без ИМЕ, което трябва да съвпада с регистрираното име).

Регистрираните потребители получават имейл с потвърждение на регистрацията си. Потребители, регистрирани като Клиент получават автоматичен достъп. Потребители регистрирани като Професионалист (Салон) получават достъп до 48 часа в работно време от поденелник до петък, тъй като се извършва допълнително потвърждение на предоставената от тях информация.

Ако потребителят Професионалист (Салон) не отговаря на посочените условия за регистрация или не е въвел всички необходими данни, регистрацията му може да бъде отказана. В този случай той получава информиращ имейл за отказ.

Поръчка, направена по телефона – информацията за поръчката съдържа изброяване на поръчаните продукти, имената на клиента, данни за фактура при нужда, телефон за връзка и адрес за доставка.

Потребителите имат възможност да се запознаят с продуктите и да осъществят покупка във физическия магазин на адрес: Пловдив, бул. Пещерско шосе 195 , ет. 2

ПОРЪЧКА ОНАЛАЙН

 1. Потребителят/клиентът заявява желанието си да поръча и закупи курс през сайта www.monynails.bg като направи поръчка по електронен път или по телефона. Същата се регистрира съответно от самия него или от служител на „Мони Нейлз Дизайн ЕООД от негово име.
 2. Поръчките по електронен път се приемат 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, включително в почивните дни и в дните на официалните празници. Обработването и изпращането на поръчки, постъпили онлайн, се осъществява всеки работен ден от 09.00 – 18.00 ч., от понеделник до петък, с изключение на официалните празници.
 3. Генерирането на поръчка по електронен път през сайта www.monynails.bg се осъществява чрез бутона “Добави в кошница” на страницата на всеки продукт и на страница със списъка от продукти. Този бутон добавя избрания продукт в потребителската кошница на Потребителя/клиента, след което същият има възможност да добави още продукти в нея или да продължи към завършване на поръчката. Всяка добавена в кошница за покупки стока може да бъде купена, ако е налична. При завършване на поръчката, Потребителят/клиентът има възможност да прегледа продуктите, които е решил да закупи, техните цени и крайната сума за плащане. Потребителят/клиентът може да завърши поръчката като попълни изискваните данни за платец и получател на пратката: имена, имейл, телефон, адрес, както и да избере начина на плащане и доставка. Добавянето на стока в количката за покупки, без поръчката да бъде приключена не води до регистрацията на поръчката и автоматичното запазване на стоката. В случай, че има възможност за допълнителни отстъпки, екипът на Мони Нейлз Дизайн ЕООД ще се свърже с потребителя преди финализиране и изпълнение на поръчката му.
 4. Мони Нейлз Дизайн ЕООД ще изпрати уведомление до Потребителя/клиента за регистриране на направената от него поръчка в системата си, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението й. Това уведомление Мони Нейлз Дизайн ЕООД прави по електронен път (имейл).
 5. Затова Мони Нейлз Дизайн ЕООД има правото да не достави част или всички стоки от направената поръчка по различни обективни причини, включително, но не само поради изчерпване на складовата им наличност. При всички случаи Мони Нейлз Дизайн ЕООД уведомява за това Потребителя/клиента чрез телефонно обаждане или по имейл. 
 6. Договорът за продажба от разстояние между Мони Нейлз Дизайн ЕООД и Потребителя/клиента се смята за сключен към момента на получаването от страна на Потребителя/клиента на електронната му поща и/или чрез SMS на уведомление, че стоката е готова за изпращане. В случай, че Потребителят/клиентът е посочил невалидна електронна пощенска кутия, то уведомлението ще се счита за получено само с изпращането му от Мони Нейлз Дизайн ЕООД, дори ако не е било получено.
 7. Поръчките и запитванията от страна на Потребителите/клиентите се обработват от операторите на Мони Нейлз Дизайн ЕООД в рамките на официалните работни дни за страната, с работно време от 09:00 до 18:00 часа. Поръчките, заявени след 14:00 часа се обработват на следващия работен ден.

ЦЕНИ

Мони Нейлз Дизайн ЕООД има правото да променя обявените в сайта цени, без предварително да уведомява Потребителите/клиентите си за това. При допуснатa техническa грешкa при публикуване на цените Мони Нейлз Дизайн ЕООД има правото да откаже направената поръчка и не дължи обезщетение по никакъв начин на Потребителя/клиента. При това положение единствената отговорност на Мони Нейлз Дизайн ЕООД е да върне евентуално получената предварително цена на стоката.

НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

Чрез банков превод по следните сметки:

Fibank – Първа Инвестиционна Банка

IBAN: BG83FINV91501017183700

BIC (Swift): FINV9150

В нашият офис:

Пловдив, бул. Пещерско шосе 195

ПРОБЛЕМИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Изпълнението на направента поръчка може да бъде възпрепятствано поради някоя от следните възможни причини: 

 1. Една или всички от поръчаните стоки не са в наличност. В този случай Мони Нейлз Дизайн ЕООД ще установи контакт с потребителя/клиента в най-кратки срокове;
 2. Предоставените от Потребителя/клиента данни са непълни и/или грешни.
 3. При възникване на проблеми с доставката по вина на Мони Нейлз Дизайн ЕООД всички допълнителни разходи по изпращане или приемане на стоките са за сметка на Мони Нейлз Дизайн ЕООД. Във всички останали случаи последващо изпращане на пратката ще бъде за сметка на Потребителя/клиента.
 4. Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на задължения си, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато.

ДРУГИ УСЛОВИЯ

 1. Мони Нейлз Дизайн ЕООД не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето, изчерпването или ограничаването на продуктите и услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез сайта www.monynails.bg
 2. При възникнали ситуации във връзка с неуредени въпроси, Потребителят/клиентът има право да отправи спорните въпроси към сътрудник на Мони Нейлз Дизайн ЕООД на посочените контакти за кореспонденция.
 3. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, за всички неразрешени спорове, включително породени или отнасящи се до тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти или приспособяване към нововъзникнали обстоятелства, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.
 4. Мони Нейлз Дизайн ЕООД има право да прекрати едностранно и без предизвестие достъпа до предоставените услуги, в случай, че Потребителят/клиентът с действията си накърнява доброто име на Мони Нейлз Дизайн ЕООД, нарушава законите в Република България, международните актове или застрашава работоспособността на програмните и технически средства, чрез които се предоставят услугите.
 5. Всеки Потребител/клиент има право да сподели становището си по отношение на настоящите общи условия за ползване чрез изпращане на електронно съобщение до Мони Нейлз Дизайн ЕООД на посочения електронен адрес.

РЕГИСТРАЦИЯ И ЗАПЛАЩАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ, ПРОВЕЖДАНО ОТ Мони Нейлз Дизайн ЕООД

 1. Мони Нейлз Дизайн ЕООД провежда специализирано обучение, съобразено с всички професионални стандарти в областта на маникюра, педикюра, ноктопластиката и фризьорството.
 2. Занятията се провеждат в учебните центрове на Мони Нейлз Дизайн ЕООД по предварително определен график.
 3. Обучението може да бъде разделено на модули, като учебната такса за всеки курс/модул се определя предварително и не може да се променя след започване на курса и преди приключването му. Всеки модул се заплаща отделно като пълният размер на таксата трябва да бъде внесен в първия ден от започване на съответния курс, а цената включва и всички необходими материали за провеждането му. При предварително записване и плащане за повече от 1 модул се ползва остъпка. При записване и капариране на семинар от ниво 2 по времето на обучение в Мони Нейлз Дизайн ЕООД, курсистът ползва 10% отстъпка. Отстъпката при записване на при записване на 3 модула е 15% и при записване на 4 модула е 20%.
 4. Записването за модулите се извършва преди началото на курса, като място за курсиста се счита запазено само след заплащане на капаро в размер на 50% от таксата за съответния курс. Капарото за курсове на обща стойност до 100/сто/ лева не подлежи на връщане в случай на отказ от участие на курсист.
 5. По време на обучението си курсистите получават текущи оценки по теория и практика върху всеки модул, като текучите оценки формират част от крайната оценка в сертификата за завършен курс на обучение в модулите за начално ниво.
 6. След края на обучението в ниво начинаещи по всеки модул Мони Нейлз Дизайн ЕООД провежда теоретичен и практически изпит и курсистите, положили успешно изпитите, получават сертификат и удостоверение.
 7. Курсист, който не се е явил на повече от 20% от учебните часове, няма да бъде допуснат до изпит, освен ако усвои пропуснатия материал за своя сметка като се съобрази с текущия график и ангажираността на преподавателя.
 8. При отказ/неявяване на курсиста на записано обучение, Мони Нейлз Дизайн ЕООД предоставя възможност на курсиста да се включи в следващ курс в рамките на три месеца. След изтичането на срока курсистът губи това право и платените до този момент такси не подлежат на връщане. При всички случаи на пълен отказ на записан курсист от участие в обучение, платеното капаро не подлежи на връщане, а с оглед параметрите на конкретното обучение, страните могат да се споразумеят каква част от пълната цена на курса/модула да се възстанови на отказалия се курсист.
 9. Курсист, неявил се или непокрил изискването за успешно приключване на обучението, има възможност в рамките от три месеца да се яви на изпит и да покрие необходимите изисквания. След изтичането на срока курсистът губи това право.
 10. При повторно явяване на финален изпит в теория и практика за съответен модул, се заплаща такса от курсиста в размер на 20 лева с ДДС – изпит теория и 50 лева с ДДС – изпит практика
 11. При желание на курсиста за провеждане на допълнителни часове в теория и практика за съответен модул се заплаща такса от курсиста в размер на 15 лева с ДДС за астрономически час
 12. Мони Нейлз Дизайн ЕООД си запазва правото да отстрани курсист при системно нарушаване на реда и дисциплината на учебния процес, при извършване на противозаконни прояви, при застрашаване сигурността на преподавателя или останалите курсисти и при преднамерено нанасяне на щети върху имуществото на фирмата и на клиентите.
 13. При установяване на някое от горепосочените нарушения и при отстраняване на курсист по решение на Мони Нейлз Дизайн ЕООД, платената от курсиста сума не се възстановява.
 14. Курсистът се задължава да не разпостранява, преотстъпва, отдава под наем или продава учебните материали предоставени му от Учебни центрове на Мони Нейлз Дизайн ЕООД, както и материали разработени въз основа на проведеното обучение, които са интелектуална собственост наМони Нейлз Дизайн ЕООД.

Подробна информация за правата си потребителят може да намери на интернет страниците на Комисия за защита на потребителя и Комисия за защита на личните данни.

Надзорни органи:

(1) Комисия за защита на личните данни

 • Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
 • тел. 02/91-53-518
 • Email: kzld@cpdp.bg
 • Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите

 • Адрес: 1000 гр. София, пл.”Славейков” №4А, ет.3, 4 и 6,
 • тел.: 02/933 05 65
 • факс: 02/988 42 18
 • гореща линия: 0700 111 22
 • Уеб сайт: www.kzp.bg

Moжeтe дa ce инфopмиpaтe oщe зa Baшитe пpaвa нa:

Интepнeт плaтфopмa зa peшaвaнe нa пoтpeбитeлcĸи cпopoвe (OPC) нa Eвpoпeйcĸaтa ĸoмиcия (EK) cъглacнo Peгyлaция Nо 524/2013 нa EC -wеbgаtе.ес.еurора.еu/оdr/mаіn/іndех.сfm

 Дата на актуализация на Общите условия за ползване: 27.05.2020 г.

Copyright © 2024 by Axiomthemes. All rights reserved.